Tasoryhmät

EV8A8087 full hd.jpg

Tasoja löytyy aloittelijoista huippuosaajiin ja jokaisella tasoryhmällä on omat taitovaatimuksensa ja kehityskohteensa. Kehityskohteet ovat esimerkkejä tunneilla harjoiteltavista taidoista.

Voit käydä useamman eri tason tunneilla samanaikaisesti. Haastavien taitojen helpottamista ja siistimistä varten on hyödyllistä käydä myös alempien tasojen tunneilla.

 

Taso 1

  • Taitovaatimus: innokkuus oppia uutta :) 
  • Kehityskohteita: Vartalonhallinta sekä arabialais-, siltakaato- ja flikkiharjoitteet 


 

Taso 2

  • Taitovaatimus: Arabialainen (suosituksena siltakaadot ylimenolla)
  • Kehityskohteita: mm. Flikki & Arabi-flikki. Erilaisten akrobaattisten liikkeiden yhdistäminen sarjaksi

Taso 3

  • Taitovaatimus: Flikki & Arabi-flikki 
  • Kehityskohteita: mm. Voltti & Arabi-flikki-voltti

Taso 4

  • Taitovaatimus: Voltti & Arabi-flikki-voltti
  • Kehityskohteita: mm. Taitto-, suora- ja kierrevoltit & vaikeammat taidot
 

Tasoryhmiä löytyy kolmessa eri ikäkategoriassa:

 

Nämä tasoryhmät ovat avoimia kaikenikäisille. Yleiset tasoryhmät mahdollistavat harjoittelun yhdistämisen kiireisiin aikatauluihin joustavammin, koska vaihtoehtoja löytyy enemmän tuntikalenteristamme.

Tasot 1-4.

 

Lasten ryhmissä koutsit ovat kokeneita lasten ohjaamisessa ja ymmärtävät erityisesti eri-ikäisten lasten tarpeet ja fyysisen suorituskyvyn. Pyrimme luomaan mahdollisimman kannustavan ja positiivisen ilmapiirin uuden oppimiseen ja hauskanpitoon!

Suunnattu 5-12-vuotiaille. Tasot 1-2.

Aikuisten tasoryhmät takaavat rauhallisemman ja aikuisemman ilmapiirin. Aikuisten tunneilla otetaan huomioon aikusemman kehon haasteet ja hyödyt ja tunnit on räätälöity tukemaan uuden oppimista aikuisemmalla iällä. "Vanha" koirakin oppii varmasti uusia temppuja!

Suunnattu yli 17-vuotiaille. Tasot 1-2.