Tietosuojaseloste

(Seloste päivitetty 25.5.2018)

Rekisterinpitäjä

Cheer Skillz Oy

Gustav Pauliginkatu 15 A 1

00990 Helsinki

Y-tunnus: 2499487-1

+358 40 1525 955

Yhteyshenkilöt

Iiro Karjalainen

+358 40 1525 955

info@skillzgym.fi

Rekisterin nimi

Cheer Skillz Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.

Rekisteriä saatetaan lisäksi käyttää laskuttamiseen, uutiskirjeiden lähetykseen, markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.

Tätä rekisteriä sovelletaan Cheer Skillz Oy:n eri palveluiden ja verkkosivujen käytössä ja rekistereissä yllämainituissa tarkoituksissa.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Cheer Skillz Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun käyttäjä käyttää Cheer Skillz Oy:n tai Sport Skillz Oy:n omistamia verkkosivustoja, ostaa / tilaa palveluita tai tuotteita, rekisteröityy palveluiden käyttäjäksi, päivittää profiiliaan tai käyttää Palveluita.

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Cheer Skillz Oy:n verkkosivustoilla, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

1.    Etunimi ja sukunimi

2.    Yritys tai yhdistys

3.    Puhelinnumero

4.    Osoitetiedot

5.    Sähköpostiosoite

6.    Muu yksilöivä henkilö-, yritys- tai yhdistystieto

7.    Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedot, tiedot tapaamisista, markkinointiluvat ja – kiellot, osapuolten välinen yhteydenpito)

8.    Markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot (lähetetyt markkinointiviestit ja muut viestit)

9.    Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset

10.  Chatissa tehtyjen kyselyiden tiedot

11.  Laskutustiedot

Lisäksi tilausjärjestelmiemme osalta voimme käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

1.    Tilauksen tiedot

2.    Tilaushistoria

Tilausjärjestelmämme ovat tietoturvallisia järjestelmiä, joista vanha data poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa tilauksen toimittamisesta.

Evästetiedot

Evästeet ovat dataa, jotka tallentuvat web-palvelimesta käyttäjän tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle. Eväste ei vahingoita päätelaitetta, eikä käyttäjää voida tunnistaa evästeiden avulla.

Evästeet mahdollistavat osan verkkosivujemme toiminnasta ja tekee sivustosta käyttäjäystävällisemmän. Evästeitä hyödynnetään verkkosivujemme seurannassa, kehittämisessä sekä tilastojen analysoimiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös markkinointiin ja viestintään.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm. Kävijämäärät, suosituimmat sivut, sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut linkit ja sivustolla vietetty aika.

Google

Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä Google Analytics – analysointipalvelu tai muu Googlen palvelu. Analytics – evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Palvelujemme mainostamiseen saatetaan käyttää Google Adwordsia, jonka avulla näemme miltä sivuilta yhteydenotot ovat peräisin. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasialliset tietolähteet ovat käyttäjän Cheer Skillz Oy:n verkkosivustoilla tai palveluissa ilmoittamat tiedot, verkkosivujemme ja palveluidemme käyttö- ja asiointitiedot, tilausjärjestelmämme, asiakas- ja palautekyselyt sekä uutiskirjeiden lukutiedot.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä yhteistyökumppaneiltamme ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat tilauksen tekijä. Katso lisää kohdasta ”Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät”.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Cheer Skillz Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille yrityksille. Tällaisia yrityksiä hyödynnetään mm. seuraavissa tapauksissa:

1.    Tilausjärjestelmien ylläpito

2.    Kommunikointi asiakkaan / käyttäjän kanssa tilauksen tai yhteydenoton (esim. Chat) yhteydessä

Tällaiset yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia palveluita esim. sähköpostimarkkinointiin sekä tilausjärjestelmien ja yhteydenottolomakkeiden valmistamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon tai muun IT-palvelun tai Infrastruktuurin luomiseen / käyttämiseen.

Tietoja saatetaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös kolmansille osapuolille tuotteidemme tai palveluidemme sekä niihin liittyvien tilauksien hoidossa ja tuottamisessa. Myös nämä yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella.

Jos tietoa luovutetaan Euroopan Unionin ulkopuolella toimiville kolmansille osapuolille, pyrimme huolehtimaan riittävästä tietoturvasta ja rekisterin asianmukaisesta käsittelystä EU-U.S – Privacy Shield – järjestelyllä tai erillisen sopimuksen avulla.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen lainsäädäntöön perustuvien edellytysten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät salassapitosopimuksen henkilötietojen osalta.

Cheer Skillz Oy ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Cheer Skillz Oy huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.

Rekisterin suojaus

Cheer Skillz Oy on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Valituilla Cheer Skillz Oy:n työntekijöillä ja alihankkijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kyseisiä Cheer Skillz Oy:n työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tilausjärjestelmissämme tarjoamme mahdollisuutta maksaa tilaus luottokortilla. Emme säilytä luottokorttitietoja itse vaan näiden tietojen säilyttämisestä vastaa kolmas osapuoli (maksunvälitys-palvelu).

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilötietolainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Cheer Skillz Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko kirjeitse, sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Osoitetiedot löytyvät kotisivuiltamme www.skillzgym.fi.

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset julkaistaan päivämäärän kanssa verkkosivuillamme. Suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Muut tietosuojaan liittyvät asiat

Cheer Skillz Oy:n verkkosivustot ja palvelut saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Cheer Skillz Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustoista.